חזון

לקדם חברה ישראלית בת-קיימא על ידי הגדלת היקפי הנתינה הפילנתרופית המקומית למען גופי המגזר החברתי בישראל, ועל ידי כך להתגבר על התלות של ארגוני המגזר החברתי הישראליים במימון פילנתרופי שמקורו בחו"ל.

חזון
לקדם חברה ישראלית בת-קיימא על ידי הגדלת היקפי הנתינה הפילנתרופית המקומית למען גופי המגזר החברתי בישראל, ועל ידי כך להתגבר על התלות של ארגוני המגזר החברתי הישראליים במימון פילנתרופי שמקורו בחו"ל.
ערכים
• השקעה – גיווינג תעודד ותחנך לנתינה פילנתרופית בקרב חברות, בני הנוער ומבוגרים בישראל;
• השפעה – גיווינג תספק כלים המאפשרים נתינה אפקטיבית ומנוהלת שתמצה כל שקל מהשקעת ישראלים בחברה הישראלית (לרבות הקלות מס לשם כך) ובמתן מענים לצרכי החברה;
• הגשמה – גיווינג תשמש אמצעי ליצירת מגזר חברתי ישראלי שמספק מענים לצרכים של החברה הישראלית במימון אזרחי ותושבי ישראל הפרטיים והתאגידיים. המימון הפילנתרופי המגיע בזכות אהבתם ותמיכתם של תפוצות ישראל מבורך וימשיך לחזק העם בתפוצות וכתוספת מוערכת למענים הקיימים לצרכים המקומיים.

מטרות
• הובלת שינוי בתחום התרומות בישראל ועידוד אזרחי ותושבי המדינה לשאת גם הם בנטל החברתי;
• חינוך אזרחי ישראל לנתינה;
• הנגשת כלים לניהול פיננסי (הדומים למערכת בנקאית) לייעול ולתיעול כספי המשק הפילנתרופי שבהתהוות בישראל.
יעדים
• בעשור הקרוב גיווינג בע"מ מתכוונת לעודד ולאפשר גידול בהיקפי הנתינה בישראל, לשנות את היחס בין נתינה מקומית לייבוא פילנתרופי ל-1:1, ולהגיע למצב בו החברה הישראלית מממנת כ-50% מהמענים לצרכיה החברתיים;
• ב-25 השנים הקרובות גיווינג בע"מ מתכוונת לעודד ולאפשר גידול נוסף של כ-50% בהיקפי הנתינה בישראל, לשנות את היחס בין נתינה מקומית לייבוא פילנתרופי ל-1:3, ולהגיע למצב בו החברה הישראלית מממנת כ-75% מהמענים לצרכיה החברתיים.

מי אנחנו?

כל אחד בהנהלה ובמנהיגות המתנדבת של גיווינג בע"מ (חל"צ) מביא/ה לשולחן מוחיות בתחומים מגוונים – שיווק, מנהל עסקים, בנקאות, שינוי חברתי, תקשורת, ניהול ארגונים חברתיים, פיתוח משאבים, ועוד. הזמן והמאמץ המושקעים במיזם מאפשרים יותר עשייה והשפעה חברתית על ידי תורמים כמוך באמצעות הגופים אותם ממנת על מנת לאפשר את הגשמת השינוי אותו רצית לראות מתהווה.

Jonny
Jonny Cline

FOUNDER

Omer
Omer Weisbein

Director

Margot
Margot Stern

Director

Shuey
Shuey Fogel

CFO

Sharon Oved
Sharon Oved

BizDev

Inbal HG
Inbal Halperin Gottesman

Audit Committee

Roi
Roi Melamed

Audit Committee

טכנולוגיה

מערכת הנתינה של גיווינג תאפשר לך להשתמש בכלים המתקדמים והחדשניים ביותר להפוך את הנתינה שלך למועילה, יעילה, ומרגשת.

  • ניתן להפקיד (לתרום) באמצעות כל ערוצי התשלום הרגילים
  • אנחנו מטפלים בזמן אמת במימוש הקלות והחזרי מס
  • ניתן להקצות באופן מיידי, או בהתאם לרצונך
  • ניתן לנהל את הנתינה שלך באמצעות חשבונות אימפקט
  • מעגלי נתינה, קרנות משפחתיות, ועוד מתאפשרים באמצעות חשבונות אימפקט רב-משתתפיים
  • ניתן לצפות ביתרה הזמינה בחשבונך להקצאה גדלה כתוצאה מהשקעה
  • ניתן להקצות לכל* מטרה הקרובה לליבך
  • אנחנו נטפל בכל תהליכי הפיקוח ובדיקות הנאותות
  • רק לשבת אחורה ולהתפעל בהשפעתך, כיחיד וכחבר/ה בתנועת הנתינה הישראלית

*בהתאם לחוק העמותות ולפקודת המס הישראליים

שקיפות

אנחנו מחוייבים לשיתוף שקוף של כל מידע, מסמך, תעותה ונתונים רלוונטיים.

Enter your keyword