להשקיע. להשפיע. להגשים.

למנף את השפעתך על ישראל – גיווינג!

חשבונות נתינה אישיים

לעשות יותר עם הכסף שלך

לדאוג לקבל את מלוא החזרי/הטבות המס המגיעים לך.
לקבל את החזר המס היום, להקצות את התרומה מתי שרוצים לקבל החלטה.

לתת בבטיחות ובשקיפות

לתמוך במטרות הקרובות לליבך. אנחנו נדאג שתרומתך תגיע רק למקום שרצית.

לתת באופן אישי, לתת גם ביחד

חשבון העו"ש לנתינה הוא שלך בלבד. באמצעות חשבונות האימפקט ניתן להפקיד, לקבל החלטות ולהקצות יחד עם אחרים.
ב"גיווינג" הנתינה שלך היא גם לבד וגם ביחד.

לתרום היום, לתרום גם מחר

ניתן להקצות את התרומות שבחשבונות שלך מתי שנוח לך - מיד, אחרי שצברת יתרה משמעותית, או להמתין לשעת הצורך, הבחירה שלך!

9,500,000

אזרחי ישראל

35,500

ארגונים

1,000,000,000

החזרי מס שנשארים בידי האוצר. כמה שלך??

חשבונות נתינה תאגידיים

מינוף עוצמה תאגידית לטובת החברה הישראלית

מעובדי החברה ועד ללקוחותיה, החברה שלך משפיעה על החברה הישראלית ומושפע על ידה. בידיך כלים להעצים את הקהילה הפנים-תאגידית, והיכולת לחזק את הקהילה בתוכה שוכנת החברה שלך.

  • נתינה בתלוש - לאפשר לעובדי החברה להפריש תרומה כל חודש משכרם

  • תוכניות "מאצ'ינג" לתרומות של עובדים

  • מבצעי התרמה ארגוניים

  • פילנתרופיה תאגידית ואחריות תאגידית (CSR)

איך גיווינג תעיל לעמותות בישראל?

עלינו

גיווינג בע"מ (חל"צ) - 516153855

מטרת גיווינג בע"מ (חל"צ) היא לחולל שינוי בחברה הישראלית בהיקף ההשקעה ובמעורבות של אזרחי ותושבי ישראל במימון השירותים החברתיים מהם אנחנו נהנים. לשם כך גיווינג תפעל להגביר את המודעות בקרב ציבור התורמים לזכאותם להחזר מס עבור תרומתם, ותתן כלים אשר יועילו לממש את אותן זכויות המס ויחזירו כסף לכיס התורם.

Enter your keyword